Menü Bezárás

Támogatások

Tájékoztató a Pécsi Kodály Zoltán Kollégium AJTP támogatásairól

 

  1. Rendszeres támogatás

            1.1. Étkezési térítési díj támogatása

A program az AJTP-s kollégisták étkezési térítési díját 50 %-ban támogatja. Az étkezési kedvezményre* jogosult tanuló így a teljes díj 25 %-át, a kedvezményre nem jogosult pedig a teljes díj 50 %-át fizeti. (2019-ben a napi háromszori étkezés térítési díja 774 Ft. A kedvezményre jogosult tanuló előbbi összegből mindössze napi 193,5 Ft-ot fizet, a kedvezményre nem jogosult pedig 387 Ft-ot.)

A támogatás minden AJTP-s kollégistának jár, aki behozza a szükséges nyilatkozatot és igazolást.

Kollégiumi programhétvégén részt vevő tanuló étkezése ingyenes.

*Három- vagy többgyermekes család, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló.

             1.2. Motivációs támogatás

A tanulmányi eredmények javítása érdekében a képzés 2. félévétől lehetőség van motivációs támogatás igénylésére, amennyiben a tanuló félévkor vagy év végén 4 vagy annál jobb tanulmányi átlagot ér el; a kollégiumi magatartása jó; aktívan részt vesz a közösségi munkában, valamint a kollégiumi foglalkozásokon és programhétvégéken; környezetét rendben tartja; nem dohányzik.  A motivációs támogatás igényléséhez rövid írásbeli pályázatot kell benyújtani a tanulónak tényekkel alátámasztva a jogosultságot. A motivációs támogatás félévenként (október, február) egy összegben kerül kifizetésre és meghatározott termékek* vásárlására fordítható, amit számlával** kell igazolni. A vásárlás lebonyolítására a számlára utalás napjától 30 nap  áll a tanuló rendelkezésére. Félévi vagy év végi bukás az iskolában, fegyelmi intézkedés vagy büntetés a kollégiumban, valamint dohányzáson való tettenérés kizáró ok. A pályázatot az igazgató, a programgazda és a csoportvezető bírálja el. A motivációs támogatás elnyeréséről határozatban értesítjük a tanulót és szüleit.

A motivációs támogatás összege fejenként és félévenként:

4-4,49-es tanulmányi átlag*** esetén ~ 20.000 – 30.000 Ft

4,5-5-ös tanulmányi átlag*** esetén ~ 50.000 – 60.000 Ft

A motivációs támogatás a költségvetéstől és a pályázók számától függően változhat!

* A kollégiumi léthez és a tanulmányokhoz szükséges termékek, szolgáltatások vásárlása saját részre: utazás, étkezés, ruházat, cipő, tanszer, könyv, folyóirat, infokommunikációs eszköz, adathordozó, sportszer, sporteszköz, hangszer, higiéniai termék, egészségmegőrzést szolgáló eszköz, színház, mozi, kiállítás, koncert, tanfolyam, stb. Alkohol, kávé és dohányáru vásárlása tilos!

** Aki időre nem számol el a motivációs támogatás összegével vagy azt nem a meghatározott célra fordítja az egy összegben köteles a pénzt visszafizetni és a továbbiakban semmiféle AJTP-s támogatásban nem részesülhet!

*** A tanulmányi átlag az iskolai elektronikus napló alapján kerül megállapításra félévkor és év végén.                                                                                                                                                                                                                                             

  1. Eseti támogatás

              2.1 Utazási támogatás

Indokolt esetben – a program anyagi forrásainak figyelembe vételével – egyéni kérelem és elbírálás alapján támogatás nyújtható a lakóhely és a kollégium közötti utazáshoz. A jogosultságot a programgazda és a csoportvezető bírálja el.

                       

              2.2 Egyéb szociális támogatás

A támogatási rendszer alapozva a családlátogatáson tapasztalt körülményekre lehetőséget nyújt indokolt esetben – a program anyagi forrásainak figyelembe vételével – egyéni kérelem és elbírálás alapján egyéb szociális támogatásokra is. Ezek lehetnek: tartósan szedett gyógyszer, szemüveg, ruha, cipő, egyéb. A jogosultságot a programgazda és a csoportvezető bírálja el.

Ez a tájékoztató az AJTP támogatási rendszere című dokumentum alapján készült. A fenti támogatások részletes szabályozását az említett dokumentum tartalmazza, minden esetben az ebben foglaltak az irányadók.

A rendelkezés 2017. szeptember 1-től hatályos.

 

Tájékoztató a motivációs támogatás felhasználásáról

 

A motivációs támogatás félévenként egy összegben kerül kifizetésre és meghatározott termékek* vásárlására fordítható, amit számlával** kell igazolni. A vásárlás lebonyolítására a számlára utalás napjától legfeljebb 30 nap áll a tanuló rendelkezésére. A motivációs támogatás elnyeréséről határozatban (5. sz. melléklet) értesítjük a tanulót. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

A motivációs támogatás összege a határozaton szerepel, erről az összegről kell számlát vagy számlákat hozni. A számlát az alábbi névre kell kiállítani:

 

A tanuló saját neve

és saját lakcíme

 

* A kollégiumi léthez és a tanulmányokhoz szükséges termékek, szolgáltatások vásárlása saját részre: utazás, étkezés, ruházat, cipő, tanszer, könyv, folyóirat, infokommunikációs eszköz, adathordozó, sportszer, sporteszköz, hangszer, higiéniai termék, egészségmegőrzést szolgáló eszköz, színház, mozi, kiállítás, koncert, tanfolyam, stb. Alkohol, kávé és dohányáru vásárlása tilos!

** Aki időre nem számol el a motivációs támogatás összegével vagy azt nem a meghatározott célra fordítja az egy összegben köteles a pénzt visszafizetni és a továbbiakban semmiféle AJTP-s támogatásban nem részesülhet!