Menü Bezárás

Rólunk

„ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon lehessünk benne…”  (Tamási Áron)

Küldetésünk

Célunk, hogy biztosítsunk növendékeink számára egy olyan szeretetteljes légkört, ami második otthonukként szolgál, s ezáltal szilárd hátteret nyújt számukra az eredményes tanuláshoz. Küldetésünk, hogy az egyéni igényeknek és szükségleteknek megfelelő szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújtsunk, továbbá –amennyire ezt lehet – útmutatást az eredményes és sikeres élethez.  Ebben támogat minket az Arany János Tehetséggondozó program is, mely keretén belül végzett felzárkóztató és tehetséggondozó munkánk megvalósulásában az eltelt évtizedek alatt több száz növendék talált már rá  – és mindent megteszünk, hogy ez a szám az évek folytán többszörösére növekedjen – saját boldogulására. Fontos számunkra, hogy a szárnyaink alatt felcseperedett fiatalok bármely élethelyzetben érvényesülni tudjanak, lehetőség szerint segíteni kívánjuk munkába állásukat, továbbtanulásukat, illetve egyéni életútjuk megtalálását, boldog és kiegyensúlyozott életük létrejöttét, és annak megtartását.

Munkánk megvalósíthatóságának elengedhetetlen feltétele, egyik kulcsa, a szülőkkel való kapcsolatok ápolása. Ezért alakítottuk meg a fáradhatatlan és lelkes szülőkkel az SZMSZ-t. Jelentős segítség számunkra a kollégiumi élethez kapcsolódó intézményekkel tartott, és az évek során közös igényekhez igazított színvonalas és tartalmas szakmai és személyes kapcsolatok, melyek hozzájárulnak gyermekeink sikereihez.

Az intézmény története

A közel négy évtizedes fennállása alatt intézményünk számos szervezeti változást élt meg. A fenntartó döntése értelmében 2005-ben a Hajnóczy József Kollégiumhoz csatolták.

2017. szeptember 1-től az immár újra önálló Pécsi Kodály Zoltán Kollégium 380 fős tanulói és 28 fős nevelői létszámával még mindig a Dél-dunántúli régió egyik legnagyobb bentlakásos intézménye.
Intézményünk infrastruktúráját tekintve is átlag feletti feltételeket tud biztosítani a nálunk bent lakni kívánó tanulók részére, akik sportolótól művészeken át, a gimnáziumi, szakgimnáziumi, és OKJ-s képzésben résztvevő diákok és diáklányok. Egyrészt kollégiumunkat jól megközelíthető úthálózat veszi körül, másrészt a belváros szívében helyezkedik el, ami néhány percnyi sétával megközelíthető neves iskolák előkelő közelségét (és az azzal járó előnyöket is) jelenti. A kollégium épületére jellemző fizikai környezet funkcionális, esztétikai és érzelmi szempontból optimális élettér a használói számára. Biztosítja az egyén számára az intim visszavonulás lehetőségét és a közös együttlétekre alkalmas tereket is (tanulószobák, számítógépterem, klubok, közel/több mint ötvenezer kötetes könyvtár, konditerem, kerámia műhely, főzési lehetőséget biztosító teakonyhák). Rendelkezünk röplabdapályával, étkezővel, babzsákos pihenőszobákkal, gazdag kínálatot biztosító büfével.

 „Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent ….”(József Attila)

Sajátos arculat

Kollégiumi felfogásunk és gyakorlatunk létezésünktől kezdve liberálisabb a hagyományos kollégiumpedagógiai formáknál, technikáknál. A kollégium tanítványaink számára vonzó élettér, ahová feszültségmentesen lehet hazatérni, ahol szeretnek tartózkodni. Tárgyi világára, életrendjére, légkörére a családiasság jellemző. Kialakultak, tisztázottak és elfogadottak az együttélés szabályai. Szabadság van, a nevelői következetesség szeretettel és bizalommal párosul.

Belső világunk egy jól működő “mikrotársadalom”, ennek megfelelően sikerült megalapoznunk a diákönkormányzat szellemiségét, és diákjainknak hála, annak működési képességét. Ennek eredményeként az Országos Diákparlamenten is képviseltették magukat növendékeink. Az együttműködés gördülékeny a nevelők és a neveltek között, hiszen a közös érték- és cél együttes is ezt predesztinálja.

Célunk, hogy a kollégisták az itt töltött idő évei alatt megtanulják az alapvető társadalmi szerepeket, tevékenységeket. Segítsünk nekik, formáljuk beállítódásukat emberhez, kultúrához, a természeti-társadalmi környezethez. A tantárgyak tanulásán kívül a kollégiumban az élet tanulása is folyik. Kiemelten fontos számunkra a teljes személyiségformálás, a konstruktív életvezetéshez szükséges képességek kialakítása, amit megalapoz a 7szokás pedagógiai programja.

Arra törekszünk, hogy a közösség ne különüljön el alkotókra és a munka eredményeit, a kényelmet élvezőkre. A kooperativitás alapelveit a gyakorlatban használjuk, és próbálunk olyan légkört teremteni, ahol a növendékek az ösztönző és építő egymásrautaltság szellemében tölthetik mindennapjaikat. A kollégiumban dolgozó felnőttek, és az itt élő diákok együttműködése hozza létre a közös eredményeket és sikereket, hiszünk a közösség, az együttes pozitív élmény nevelő erejében.

A pedagógiai programunkban tervezett tevékenységrendszerünk illeszkedik a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjához. Segíti az iskolai munkát, a kötelező tanuláson kívül az önművelést helyezi előtérbe, sokszínű lehetőséget kínál, kiegészítő ismereteket nyújt. Hagyományos rendezvényeink meghatározó szerepet játszanak a “mi kollégiumunk” érzés kialakításában. Tradicionálissá bővültek például a Kolikaszinó, házi muzsika, kiállítások, sportnapok, megemlékező műsorok, megyei vetélkedők, témahetek, melyek varázslatos világába bepillanthat a kedves olvasó a galéria képeinek segítségével.

Valljuk, hogy az ingergazdag környezet fejleszt, szabaddá tesz és motivál.

Intézményünk dolgozói a szakmai professzió különböző lépcsőin helyezkednek el, az előírt egyetemi végzettségen túl különösen büszkék vagyunk szakvizsgázott és mester-pedagógusainkra, illetve nevelőtestületünket tovább színesítik pszichológus, logopédus, és jogász doktori végzettséggel rendező kollégáink is. Ezért nem véletlen az sem, hogy sokszínű tevékenységeink megvalósításának anyagi fedezetét, legnagyobb részben sikeres pályázataink forrásainak segítségével tudjuk biztosítani. Amennyiben ezzel a magasztos céllal egyetért, esetleg szívesen hozzá is járulna adója 1%-val, azt az alábbi link segítségével megmutatjuk, hogyan teheti.

A szakos ellátottságnak köszönhetően tanulóink számára tanulóidőn belül tudjuk megoldani az esetlegesen szükséges korrepetálást, felzárkóztatást minden érettségi tantárgyból. Ez a sokszínűség s a közös értékként elfogadott liberális szemlélet, valamint a valamennyiünk által értékként kezelt nyitottság és emberközpontúság tesz minket mint intézményt sajátságossá, egyedivé, különlegessé.

Kedves Leendő Diákunk!

Hívunk és várunk, ha szeretnél jó közösség tagja lenni, ahol második otthonra lelsz, és 7 pótapa és 21 pótanya áll rendelkezésedre, hogy segítségedre legyen a mindennapok nehézségeinek megoldásában!