Menü Bezárás

Alapítvány

Kodály Kollégiumi Alapítvány

Az alapítvány célja a 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20/a szám alatt működő kollégium színvonalas szakmai programjainak támogatása és e programok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése.

Az alapítvány tevékenysége, melyet elsősorban a Pécsi Kodály Zoltán Kollégium kollégistái részére biztosít:

 • a tanulást, tehetséggondozást, felzárkóztatást segítő tevékenységek megvalósítása és a fedezetének biztosítása
 • az informatikai ismereteket megalapozó számítógép-park létrehozása, fenntartása, működtetése
 • tantárgyi ismeretanyagot kiegészítő szakirodalom, szakfolyóiratok, digitális anyagok biztosítása • a különféle társadalmi szerepekre felkészítő pályaválasztási programok megvalósításának anyagi támogatása
 • az identitást erősítő programok megvalósításának támogatása
 • a művészeti nevelést, a családi életre nevelést elősegítő programok megvalósítása
 • a nyelvi képzés fejlesztése érdekében tananyagok, taneszközök beszerzése, külföldi cserekapcsolatok anyagi feltételeinek megteremtése, megszervezése
 • szabadidős tevékenységet szolgáló foglalkozásokat segítő eszközök beszerzése, állagmegóvása
 • az alapítvány működésének finanszírozása
 • kulturális hagyományok ápolását szolgáló tevékenységek támogatása
 • DÖK közösségformáló programjainak támogatása
 • az egészségtudatos és környezettudatos szemlélet kialakítása és elmélyítését szolgáló programok támogatása
 • kollégiumon kívüli programokon való részvétel utazási költségeinek biztosítása
 • komfortérzet javító beruházása.

Az alapítvány támogatása bankszámlaszámra történő átutalással (ebben az esetben a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a tanuló nevét), vagy személyesen a kollégiumban Dr. Királyné Csirke Eszter intézményvezető-helyettesnél történő befizetéssel lehetséges.

Kodály Kollégiumi Alapítvány
Bankszámlaszám: 50800111-15602268-00000000
Adószám: 19088228-1-02

Köszönjük, hogy segítik működésünket!